Sanayi ve Enerji Kaynakları

Tatvan´a, ulusal enerji sisteminden, Keban HES´den elektrik enerjisi verilmektedir. 1995 yılına kadar Eruh ve Uludere Hidroelektrik Santralleri´nden elektrik verilen Tatvan'a elektrik enerjisi yetersizliğine son vermek için, söz konusu yıldan itibaren Keban Barajı´ndan elektrik verilmeye başlanmıştır.

Hat kayıpları başta olmak üzere diğer sebeplerle % 85´lere varan enerji kayıpları, yapılan iyileştirme çalışmaları ve alınan tedbirlerle % 48´lere kadar indirilmiştir. Dağıtım hatlarının yanında öncelikle iletim hatlarında bakım ve onarım çalışmaları yapılmak suretiyle bu oranı % 10´lara çekmek için iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Sanayisi az olan Tatvan'da genelde gıda ürünleri, içecek imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı ve bitkisel üretim sektörleri öne çıkmaktadır.

Tatvan maden yatakları açısından zengin bir yapıya sahiptir.. Maden Tetkik Arama Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda önemli endüstriyel hammadde ile metalik maden yatak ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır. Tatvan bulunduğu jeolojik yapısı gereği ve volkanik bir alan üzerinde kurulu olması nedeniyle özellikle perlit ve pomza yatakları bakımından önemli potansiyele sahiptir. Söz konusu yataklarda orta kalitede, genleşme oranı 2-3 arasında değişen 790 milyon ton perlit ve 81.500.000 ton iyi kalitede ve kısmen yıkama işlemi gerektirmeyen pomza bulunmaktadır.

Tatvan Dalda (Engesor) ve Kuşçu mıntıkalarında demir cevheri yataklarına rastlanılmıştır. Tatvan'da tespit edilen diğer bir metalik maden olan nikel ise Tatvan-Pancarlı sülfit tip nikel sahasıdır. Burada tenör %2-3 Ni olup, mümkün rezerv 15.500 tondur.

Sözü edilen madenler dışında Nemrut Dağı ve çevresinde de jeotermal kaynaklar tespit edilmiştir.

Tatvan'daki Maden Varlığı

Cinsi

Bulunduğu Yer

Rezerv (Ton)

Demir

Dalda (Engesor) ve Kuşçu Zuhuru

52 000 Ton manyetit

Nikel

Pancarlı

15 500 Ton

Perlit

Harmantepe ve Nemrut

790 000 000 Ton görünür

Pomza

Kıyıdüzü

 

Nemrut Dağı çevresi

27 190 000 Ton görünür

54 382 000 Ton muhtemel

milyonlarca ton rezerv