Nüfus ve Sosyal Yapı

Tatvan nüfusunun tamamına yakını Kürt kökenli vatandaşlarımızdan oluşur. Halkın büyük çoğunluğu Sünni-Şafii mezhebine mensuptur. Tatvan'a 1940'lı yıllarda Karadeniz'den göçeden ve günümüzde çoğu batı metropollerine göç etmiş olan bazı Laz kökenli aileler de vardır.

Tatvan'da aşiret yapısı çok güçlü olmamakla beraber, bazı aşiretler varlığını sürdürmektedir.

Kişilerin yerleşim yerlerinin güncel olarak tutulduğu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 yılı verilerine göre Tatvan'nın Nüfusu 84.163'tür. Bitlis ili genel nüfusu ise 337.156'dır. Nüfusun ilçelere göre dağılımında ise nüfus çokluğu açısından ilk sırayı Tatvan alıyor. Sürekli göç alan bir şehir olarak bilinen Tatvan'ın 2000 (80.046) yılı nüfus verilerine göre nüfusu 5,14 % oranında artış göstermiştir.

Diğer veri karşılaştırmalarına göre Tatvan şehir merkezinde 2000 yılında 65.901 kişi yaşıyorken, bu oran 2013 yılı sonu itibariyle 65.641 kişi olarak görülüyor. Bu sonuca göre Tatvan şehir merkezinde yaşayanların sayısında 0,3 % oranında bir azalış olduğu görülüyor. Yapılan son sayıma göre nüfusun köylere göre olan dağılımı 18.522 oranında. 2000 yılı sayımında ise bu sayı 17.528 olarak tespit edilmişti. Bu sonuca göre köylerin nüfusunda geçmiş yılların aksine ufak bir artış olduğu görülüyor. Bitlis genelinde nüfus yüksekliği açısından nüfusu en yüksek olan ilçe Tatvan, en düşük olanı ise 31.365 kişiyle Adilcevaz ilçesi olduğu görülüyor. İl genelinde kadınların erkeklere göre oranı 3,3 % ile daha düşük olduğu görülmekte.  Genelde şehir merkezlerinde yaşayanların sayısı, köylerde yaşayanlara göre daha fazla olduğu tahmini özellikle Mutki ilçesi bazında doğruluğunu yitirdiği gözleniyor. Buna göre özellikle Mutki'ye bağlı köylerde yaşayanların sayısı, ilçe nüfusunun 92, 96 %'sını teşkil etmekte. Bitlis nüfusunun çoğu 30 yaşından küçük. 90 yaşından yaşlı insanların en fazla olduğu şehir 90 kişiyle Bitlis, en az olduğu şehir ise 38 kişiyle Ahlat.

ADNKS sonuçlarının ayrıntıları için aşağıdaki tabloya bakınız.

  ToplamErkekKadın
TatvanMerkez656413431231329
AdabağAdabağ460239221
 Benekli1092559533
 Çekmece554274280
 Dalda386183203
 Kıyıdüzü1612822790
 Örenlik1406872
 Sarıkum1765898867
 Yumurtatepe363164199
KüçüksuKüçüksu1088579509
 Çalıdüzü1758491
 Çevre733835
 Dibekli19710196
 Eğritaş592308284
 Güreşçi20911297
 Hanelmalı1326171
 Kırkbulak535272263
 Koyunpınarı270143127
 Küçüksu1088579509
 Obuz1156055
 Tokaçlı305147158
 Yoncabaşı941484457
YelkenliYelkenli666342324
 Alacabük853406447
 Anadere593425
 Bolalan421216205
 Budaklı329147182
 Çanakdüzü675313362
 Çavuşlar452322
 Dağdibi1376176
 Dönertaş1899693
 Düzcealan1366769
 Göllü782379403
 Güntepe1387167
 Harmanlı1437568
 Kağanlı492326
 Kaynarca1057629
 Kısıklı583028
 Kolbaşı242116126
 Koruklu340167173
 Koyluca773839
 Köprücük266130136
 Kuruyaka295157138
 Kuşluca502723
 Nohutlu1516784
 Odabaşı110
 Sallıca1085256
 Sarıdal361917
 Söğütlü382117
 Suboyu251312
 Teknecik824537
 Topraklı522626
 Tosunlu263132131
 Ulusoy964155
 Uncular1025052
 Uslu1124864
 Yassıca250123127
 Yediveren1336865
 Yumrukaya1477
 Nüfus toplamı841634361540548