Adabağ

Edebax

Günümüzde bilinen tek adı Adabağ olan ve Kürtçe Edebax olarakta adlandırılan bu köy Tatvan merkeze bağlı, Ahlat yolunun 26. kilometresinde bulunan bir köydür. Eskiden Ahlat'a bağlı olduğu belirtilen köy üç tarafı sularla çevrili bir yarımada üzerine kuruludur. Köyün batısında Beştaş (Axax) köyü vardır.
  • Eski Adı: Edebax
  • Nüfus: 460
  • Merkeze Uzaklık: 26 km
  • Mezralar: Beştaş (Axax)
  • Okul: İlkokul
  • Sağlık Ocağı: Yok

Köy yaklaşık 1 km mesafelik yolla Tatvan-Ahlat Karayoluna bağlanır. Tatvan-Ahlat karayolunun işlek olması nedeniyle ulaşım sorunu bulunmamaktadır.

Köyün sakinleri Zixak (Sarıkum), Ez (Çevre) ve Hizan'a bağlı Horoz köylerinden buraya yerleşen ailelerden oluşur. 90'lı yıllara kadar birçok kişinin yaşadığı köyün nüfusu işsizlik, altyapı ve su sorunu gibi benzer nedenlerden dolayı yok denecek kadar azdır. Sadece yaz aylarında evlerine uğrayan köylülerin büyük çoğunluğu Tatvan merkeze ve İstanbul'a göç etmiş durumdadır. Bazı köylüler ise topraklarını Dağdağan ailesine satarak tamamen terk etmiş bulunmaktadırlar. Bir zamanlar bazı Çerkes ailelerin de yaşadığı söylenilen köyün bilinen eski sakinlerinden birisi ise Bitlis kökenli toprak ağası Reşit Adabağ'dır. 2013 ADNKS verilerine göre köyün nüfusu (Axax mezrası dahil) 239'u Erkek, 221'i Kadın olmak üzere toplam 460 kişiden ibarettir. Fakat bu rakamın önemli bir bölümü Axax (Beştaş) mezrası sakinlerini kapsamaktadır.

Tatvan'ın kuzeydoğusunda bulunan köye ait geniş sulu ovalarda genellikle şekerpancarı, kavun, karpuz, domates, biber, patlıcan, fasulye ve patates ekimi yapılır. Bunlar, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamakta, ihtiyaç fazlası ürünler de çevre il ve ilçelere satılmaktadır. Köyde ayrıca Dağdağan ailesinin sahip olduğu hayvan yetiştirme ve üretim çiftlikleri de vardır.

Köyde Doğu Anadolu Bölgesi iklimi hâkimdir. Kışlar uzun ve soğuk, yazlar ise sıcak ve kısadır.

Köyde yaşayan bazı ailelerin soyisimleri şunlardır: Dağdağan, Yazkaç, Akcan ...

Köyde aşiretsel yapı hakim değildir, fakat Bekiri aşiretinden olan, Hizan Horoz köyünden buraya yerleşen Dağdağan ailesi vardır.

Köyde hangi döneme ait olduğu bilinmeyen kale kalıntıları mevcuttur.

Köye bağlı Axax (Beştaş) mezrası vardır.

Axax (Beştaş): Axax isminin nereden geldiği kesin belli olmamakla beraber köyün çok eski bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Köyün eski sakinlerinin Ermeniler olduğu bilinmektedir. Köyde Ermenilerden kalma ceviz, kayısı ağaçları ve üzüm bağları bulunmaktadır.Axax köyünün günümüzdeki sakinleri Siirt, Eski Eruh (Bilgili) köyünden buraya göç ettikleri bilinen Şeqlawa sancağından olan Derweş Ağa'nın ailesidir. Bu aile Eski Eruh'tan, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Ekintepe (Girvis) köyüne, oradan Bitlis'in Tabanözü (Çûkûs) köyüne ve son olarakta Axax köyüne yerleşmişlerdir.

Köyde yaşayan bazı ailelerin soyisimleri şunlardır: Kılıç, Yıldız, Güler ...

Köy her ne kadar Adabağ'a bağlı bir mezra konumunda ise de, Adabağ'a göre daha aktif ve kalabalık bir yerleşim yeridir. Köy yaklaşık 80 haneden oluşmaktadır.

Köylülerin geçim kaynağı tarımdan oluşmaktadır. Köyün su şebekesi ve kanalizasyon sorunu giderilmiş durumdadır. Köyde bir ilköğretim okulu bulunmaktadır.

 

Seçİm Sonuçları

22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimleri
Parti / Bağımsız AdayOy
M.Nezir Karabaş (DTP)112
AKP101
Muhsim Bayrak9
Saadet8
MHP2
Celadet Mahmut Gaydalı2
Hikmet Altılar1
BTP1
İP1
CHP1
TKP1
Toplam239
12 Haziran 2011 Milletvekili Seçimleri
Parti / Bağımsız AdayOy
AKP109
Hüsamettin Zenderlioğlu (BDP)100
Edip Safder Gaydalı21
DSP3
BBP3
CHP2
Saadet2
MHP1
MMP1
Toplam242

Yorum Ekle

blog comments powered by Disqus